Selgroepe

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Gesels oor jul kinderdae. Wat het jy by jou ouers geleer oor die hantering van foute? • Uit watter foute het jy die meeste geleer en hoe het dit jou gehelp? • Lees hierdie tekste en gesels dan oor die daaropvolgende vrae: Spreuke 24:16-17; Psalm 37:24; Jesaja 41:10; Miga 7:8; […]

29Jul 2019

Lees die artikel hier. • Gee elke groeplid kans om oor een van hierdie vrae te gesels: Wat het jy destyds, toe jy nog ’n kind was, verstaan as jy die woord “hemel” hoor? As jy môre hemel toe gaan, wat sou jy vandag doen? Wat verstaan jy van die uitdrukking “hemel op aarde”? • […]

29Jul 2019

Lees die artikel hier. Praat met mekaar oor die vroue wat in jul lewe ’n rol gespeel het. In die Bybelse tyd was dit ongehoord vir ’n rabbi om met vroue te gesels of selfs aan hulle aandag te gee. Tog doen Jesus dit. Waar het Hy dit oral gedoen? Wat leer ons daaruit oor […]

17Jul 2019

Vrae vir omgeegroepe, Bybelstudiegroepe of selgroepe. Kies een van die onderstaande stelle vrae om julle gesprek mee af te skop. Lees hierdie artikel Wat onthou jy nog van jou eerste liefde? Kan jy onthou wat jy alles beleef het? Bespreek die skrywer se stelling oor die Goddelike liefde: “Hoewel ons sukkel om so volmaak lief […]

  • 1
  • 2