Selgroepe

01Aug 2019

Lees die artikel hier Kan jy onthou hoeveel keer in jou lewe jy al getrek het? Wanneer begin voel ’n nuwe woonplek vir jou na “huis”? Lees Johannes 14:1-2, Psalm 127:1, Matteus 7:25 en Efesiërs 2:19. Hoe help hierdie Bybelgedeeltes ons om oor die begrip “woning” te dink? Geen aardse blyplek is permanent nie. Watter […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Waaraan dink jy gewoonlik heel eerste as jy die woord “lydenstyd” hoor? • Die artikel gee ’n samevatting van alles wat tydens Jesus se laaste dae gebeur het. Hoe help hierdie storielyn jou met die besef dat Jesus se lydensweg omvangryk was? Wat het jy hieruit geleer? • Die skrywer sê: “Gelowiges […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • ’n Brand het feitlik al die Van Tonders se besittings verwoes. Wat het jy al verloor sonder dat jy iets daaraan kon doen? Hoe het jy gevoel toe dit gebeur? • Immanuel van Tonder sê: “Ek hou nie van die uitdrukking ‘dis net wêreldsgoed’ nie. Dit ís nie net wêreldsgoed […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Wat is jou eerste reaksie ná die lees van hierdie artikel? As jy vir John Chau een vraag kon vra, wat sou dit wees? • Wat was die rede, dink jy, dat iemand soos John bereid was om sy lewe op die spel te plaas? • Lees 2 Korintiërs 5:14-21. […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Begin die byeenkoms deur ’n kers aan te steek om Christus se teenwoordigheid in jul midde te erken en te vier. • Gee geleentheid vir elke groeplid om een van hierdie vrae te beantwoord: Hoe en waar bring julle gewoonlik Paasfees deur? Hoe vier julle die paasgebeure? Waarom is Paasfees […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Gee elke groeplid kans om oor een van die volgende vrae te gesels: Wat sal gebeur as mense moet weet wat jy dink? Watter positiewe gedagtes het jy die afgelope week gehad en wat was die gevolge daarvan? Watter negatiewe gedagtes het jy die afgelope week gehad en wat was […]

31Jul 2019

Lees die artikel hier • Gesels oor jul kinderdae. Wat het jy by jou ouers geleer oor die hantering van foute? • Uit watter foute het jy die meeste geleer en hoe het dit jou gehelp? • Lees hierdie tekste en gesels dan oor die daaropvolgende vrae: Spreuke 24:16-17; Psalm 37:24; Jesaja 41:10; Miga 7:8; […]

29Jul 2019

Lees die artikel hier. • Gee elke groeplid kans om oor een van hierdie vrae te gesels: Wat het jy destyds, toe jy nog ’n kind was, verstaan as jy die woord “hemel” hoor? As jy môre hemel toe gaan, wat sou jy vandag doen? Wat verstaan jy van die uitdrukking “hemel op aarde”? • […]

29Jul 2019

Lees die artikel hier. Praat met mekaar oor die vroue wat in jul lewe ’n rol gespeel het. In die Bybelse tyd was dit ongehoord vir ’n rabbi om met vroue te gesels of selfs aan hulle aandag te gee. Tog doen Jesus dit. Waar het Hy dit oral gedoen? Wat leer ons daaruit oor […]