Lees die artikel hier, en gesels dan oor die volgende vrae in jou selgroep:

  • Dink terug aan jou kinderjare. Watter Bybelverhaal het jou die meeste aangespreek?
  • Op watter maniere is die reaksies van Fourie se seuntjie eintlik maar ons almal se reaksies?
  • Lees 1 Samuel 17: 31-50. Wat het jou in die teks aangespreek, uitgedaag of laat wonder? Ons haak maklik vas by die detail van die verhaal, maar wat sou julle as die hooftema van die verhaal identifiseer?
  • In die artikel lees ons, “Want om te groei, is om voor reuse te staan met min verweer.” Voor watter “reuse” moes jy al staan? Hoe het jy dit hanteer? Wat het jy daaruit geleer?
  • Fourie skryf dat sy seuntjie nog sal “leer dat dit beter is om op God te vertrou as op die sigbare merkers van mag en sukses.” Op watter maniere word ons gekondisioneer om eerder op mag en sukses te vertrou? Hoekom vertrou ons so moeilik op God? Kan jy ‘n storie vertel van ‘n keer toe jy op God vertrou het?
  • Wat is die verskil tussen die weg van Goliat en die Jesus-weg?
  • Hoe lyk ‘n lewe wat eerder die Jesus-weg volg?

Nog selgroepvrae hier.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail