Lees die artikel hier, en gesels dan oor die volgende:

  • Die skrywer sê dat ons godsdienstig verveeld geraak het. Stem jy saam? Indien wel, hoe sien jy dit raak in jou eie of ander mense se lewens?
  • Vertel van iemand by wie jy ʼn verskil gesien het na ʼn ontmoeting met Jesus. Wat het gebeur?
  • Lees 2 Korntiërs 5:17-21. Wat hoor ons hier oor die nuwe lewe in Christus? Hoe sal jy dit vir ʼn klein kind wou verduidelik?
  • Gesels oor Elie Wiesel se woorde: “If I not had faith, my life would have been much easier.” Hoe verstaan julle dit?
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail