Selgroepe

LEES DIE ARTIKEL HIER Waaraan dink jy heel eerste as jy die woorde “Heilige Gees” hoor? Hoekom? Die skrywer maak die volgende stelling: “Die Heilige Gees word ook die ‘Gees wat lewe gee’ of ‘lewend maak’ genoem. Dis dalk die Heilige Gees se belangrikste Naam.” Stem jy saam? Is daar ander Name wat die Gees […]

Lees die artikel hier Kan jy onthou hoeveel keer in jou lewe jy al getrek het? Wanneer begin voel ’n nuwe woonplek vir jou na “huis”? Lees Johannes 14:1-2, Psalm 127:1, Matteus 7:25 en Efesiërs 2:19. Hoe help hierdie Bybelgedeeltes ons om oor die begrip “woning” te dink? Geen aardse blyplek is permanent nie. Watter […]

Lees die artikel hier • Waaraan dink jy gewoonlik heel eerste as jy die woord “lydenstyd” hoor? • Die artikel gee ’n samevatting van alles wat tydens Jesus se laaste dae gebeur het. Hoe help hierdie storielyn jou met die besef dat Jesus se lydensweg omvangryk was? Wat het jy hieruit geleer? • Die skrywer sê: “Gelowiges […]

Lees die artikel hier • ’n Brand het feitlik al die Van Tonders se besittings verwoes. Wat het jy al verloor sonder dat jy iets daaraan kon doen? Hoe het jy gevoel toe dit gebeur? • Immanuel van Tonder sê: “Ek hou nie van die uitdrukking ‘dis net wêreldsgoed’ nie. Dit ís nie net wêreldsgoed […]

Lees die artikel hier • Wat is jou eerste reaksie ná die lees van hierdie artikel? As jy vir John Chau een vraag kon vra, wat sou dit wees? • Wat was die rede, dink jy, dat iemand soos John bereid was om sy lewe op die spel te plaas? • Lees 2 Korintiërs 5:14-21. […]

Lees die artikel hier • Begin die byeenkoms deur ’n kers aan te steek om Christus se teenwoordigheid in jul midde te erken en te vier. • Gee geleentheid vir elke groeplid om een van hierdie vrae te beantwoord: Hoe en waar bring julle gewoonlik Paasfees deur? Hoe vier julle die paasgebeure? Waarom is Paasfees […]

Lees die artikel hier • Gee elke groeplid kans om oor een van die volgende vrae te gesels: Wat sal gebeur as mense moet weet wat jy dink? Watter positiewe gedagtes het jy die afgelope week gehad en wat was die gevolge daarvan? Watter negatiewe gedagtes het jy die afgelope week gehad en wat was […]

Lees die artikel hier • Gesels oor jul kinderdae. Wat het jy by jou ouers geleer oor die hantering van foute? • Uit watter foute het jy die meeste geleer en hoe het dit jou gehelp? • Lees hierdie tekste en gesels dan oor die daaropvolgende vrae: Spreuke 24:16-17; Psalm 37:24; Jesaja 41:10; Miga 7:8; […]